Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Fyra unga Uppsalaforskare tilldelas Ingvar Carlsson Award

2017-04-13

Stiftelsen för strategisk forskning har beslutat att tilldela totalt 16 miljoner kronor till fyra unga postdoktorer vid Uppsala universitet. Projekten handlar om proteiner, celler och molekyler som ett led i att bättre diagnosticera och behandla sjukdomar och om nya tekniker för snabbare halvledare och maskininlärning.

Varje mottagare får 4 miljoner kronor och ett personligt stipendium på 60 000 kr. Dessutom ingår ett ledarskapsprogram för bidragsmottagarna. Här är vinnarna vid Uppsala universitet:

  • Erik Holmqvist, RNA-protein-interaktioner i bakteriella patogener
  • Erik Jansson, Cellsignalering och heterogenitet mätt med masspektrometri
  • Fredrik Lindsten, Probabilistiska modeller och metoder för maskininlärning
  • Mikael Sellin, En ex vivo-modell av den infekterade tarmslemhinnan

Ingvar Carlsson Award är ett program som kom till 2004 och fått sitt namn av SSF:s tidigare ordförande och statsminister Ingvar Carlsson. Huvudsyftet med programmet är att stödja yngre hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. Det är nu sjunde omgångens stipendiater som utses.