Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

71 miljoner i bidrag till forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap

2017-02-28

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Uppsala universitet får tre av totalt 18 beviljade bidrag.

Syftet med det sexåriga bidraget  till forskningsmiljö är att skapa mervärde av samarbete i en större gruppering än i ett vanligt projekt. Utlysningen bestod av en öppen del och två särskilda inriktningar mot informations- och kommunikationsteknik respektive energi. Ansökningarna bedömdes av en internationell beredningsgrupp bestående av framstående forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap med stöd av externa sakkunnigbedömningar.

Totalt kom 222 ansökningar in till utlysningen. Av dessa beviljas 18 ansökningar totalt 425 736 000 kronor för hela bidragsperioden.

Tre ansökningar från Uppsala universitet  har beviljats bidrag:

  • Rajeev Ahuja vid institutionen för fysik och astronomi, Materialteori: Stimuli-försedda energimaterial för smarta bioelectroniska enheter, 23 874 000 kr
  • Johan Elf vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär systembiologi: Fysikaliska principer för genetiska regulatoriska koder, 23 382 000 kr
  • Suparna Sanyal vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Struktur- och molekylärbiologi: En integrerad miljö för ribosomforskning, 23 976 000 kr