Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Thomas Schön får pris av Kungl. Vetenskapsakademien

2017-02-20

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat dela ut Tage Elanders pris för naturvetenskap och teknik 2017 till Thomas Schön, professor i reglerteknik vid Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet.

Thomas Schön. Foto: Mikael Wallerstedt

Thomas Schön får Tage Elanders  forskningspris på 200 000 kronor och 75 000 kronor till ett symposium/workshop ”för väsentliga bidrag till olinjär identifiering och partikelfilter”.

Priset kommer att delas ut vid akademiens ordinarie sammankomst 8 november 2017.