Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Han är Sveriges mest citerade inom datavetenskap och elektronik

2017-02-07

Hallå där! Peter Stoica, professor i systemmodellering vid institutionen för informationsteknologi som har rankats nummer 1 i Sverige och nummer 74 i världen i Googles H-index inom området datavetenskap och elektronik.

Grattis!

– Tack så mycket!

Vad ligger bakom din mycket imponerande impaktfaktor? Några särskilt inflytelserika artiklar?

– För att få en hög impaktfaktor behöver du inte ha åstadkommit några särskilda eller ovanligt inflytelserika artiklar. Vad du behöver är många inflytelserika artiklar – just att de är inflytelserika räcker! I mitt fall, enligt Googles H-index sätt att räkna, är mina mest inflytelserika publicerade verk flera läroböcker i systemidentifiering, spektralanalys av signaler och trådlös kommunikation, tillsammans med ett antal artiklar om Array processing, MIMO Radar och Robust beamforming.

Har du några råd till unga studenter och forskare för att få en framgångsrik forskarkarriär?

– Jag tycker de ska arbeta med frågeställningar och problem som de gillar och som också är angelägna, åtminstone enligt dem själva. Det sistnämnda kriteriet är viktigt: med undantag av lösningar på långvariga och berömda forskningsproblem, så vet ingen exakt vilken effekt en lösning på ett visst problem kommer att ha i framtiden. Men om du arbetar på det du tycker är viktigt - en uppmärksammad teoretisk fråga, ett aktuellt problem, en viktig praktisk fråga etc. - och du njuter av det du gör, då är du på rätt väg. Då har du en chans att påverka.

– Matematikern John Tukey sa en gång: "Det är långt bättre att ha ungefärliga svar på rätt fråga som ofta är vag, än exakt svar på fel fråga som alltid kan preciseras". Innebörden är att du inte ska slösa bort din tid på "fel frågor" bara för att du enkelt kan hitta en lösning. Försök istället att arbeta med problem som enligt din mening är viktiga. Det kan hända att du hamnar fel, men då har du åtminstone gjort ditt bästa.

– Tidskrifter inom många områden publicerar för närvarande 10 gånger fler artiklar än för 25 år sedan - men har kunskapen inom något av dessa områden ökat med samma faktor? Inte ens i närheten. Alltför många artiklar presenterar exakta lösningar på ointressanta problem, och i många fall har deras författare varit medvetna om detta men inte kunnat undgå trycket att publicera. I dagens överhopade publikationsmiljöer borde devisen "publish or perish" istället uttydas "publish and perish", om du inte verkligen tror att du har valt rätt fråga att lösa - då har du åtminstone en chans.

Googles H-index mäter både produktiviteten och citateffekterna av publikationer från en forskare. Indexet baseras på uppsättningen av forskarens mest citerade artiklar och antalet citeringar denne fått i andra publikationer.

Läs mer om H-index och världsrankningslistan här och Sverigerankningen här

Peter Stoicas egen Google Scholar profil

Kontaktuppgifter Peter Stoica