Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Uppsalamatematiker får Göran Gustafssonpris

2016-03-31

Volodymyr Mazorchuk, professor i matematik vid Uppsala universitet, har tilldelats Göran Gustafssonpriset.

Fem unga forskare vid svenska lärosäten får dela på nästan 24 miljoner kronor när Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning (KVA) delar ut 2016 års priser. En av pristagarna är uppsalamatematikern Volodymyr Mazorchuk.

Göran Gustafssonpriset är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen för yngre forskare i Sverige. Stiftelsen delar ut priser inom matematik, fysik, kemi, molekylär biologi, medicin. Fem forskare belönas i år för forskning om algebra och representationsteori, gammablixtar, organiska termoelektriska material, orsaker till bland annat lymfom och om kardiovaskulär sjukdom. Var och en av årets pristagare får 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.

Priset inom området matematik tilldelas Volodymyr Mazorchuk, professor i matematik vid Uppsala universitet, ”för hans nyskapande arbeten inom representationsteorin och andra delar av algebran, i synnerhet för hans bidrag till kategorifieringsteorin och representationsteorin av 2-kategorier”.


Se på Volodymyr Mazorchuks presentation där han berättar om sin forskning


Om Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning (KVA).
Stiftelsen tillkom 25 april 1989, genom en donation av Göran Gustafsson. Den har till huvudsakligt ändamål att främja grundforskning inom molekylär biologi, fysik, kemi, matematik och medicin. Främjandet av grundforskningen sker genom att Stiftelsen delar ut stora forskningsbidrag och personliga priser till särskilt framstående och aktiva forskare. Kandidater nomineras av svenska universitet och högskolor.  Stiftelsens styrelse har nio ordinarie ledamöter. Fem av dessa utses av Kungliga Vetenskapsakademien. Dessutom ingår Göran Gustafsson, eller den han utser till sin efterträdare, samt tre ledamöter utsedda av Göran Gustafsson eller efterträdaren till honom.