Sebastian Deindl vald till EMBO Young Investigator Programme

20 november 2018

Sebastian Deindl, lektor vid institutionen för cell- och molekulärbiologi, har blivit utsedd till EMBO Young Investigator Programme.

EMBO är en organisation bestående av forskare inom life science med syfte att stötta begåvade forskare i alla stadier av karriären, stimulera utbytet av forskningsinformation och stöda uppbyggandet av bästa tänkbara forskningsmiljöer.

EMBO Young Investigator Programme riktar sig till forskare inom life science som visat vetenskaplig excellens. Personerna som ingår i programmet får bland annat stöd av EMBO under etableringen av en egen forskargrupp.

Sebastian Deindl är lektor vid institutionen för cell- och molekulärbiologi, molekylär systembiologi vid Uppsala universitet.