Bidrag från VR för tillgängliggörande av infrastruktur

9 november 2018

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag inom utlysningen för tillgängliggörande av infrastruktur. Uppsala universitet fick två av de nio bidrag som beviljats.

Av de 35 ansökningar som inkommit till Vetenskapsrådet beviljades nio bidrag på totalt 76 miljoner kronor.
Bidragen fördelas till verksamhet som underlättar och ökar näringslivets och den offentliga sektorns användning av forskningsinfrastrukturerna SciLifeLab, Max IV och ESS. Bidragen ska också främja svensk medverkan vid utveckling och uppgradering av forskningsinfrastrukturer av stort strategiskt värde för svenska forskare och svenskt näringsliv.

De projekt vid Uppsala universitet som beviljats bidrag är:

  • Tord Ekelöf: Utveckling av ny supraledande kabelutrustning som krävs för uppgraderingen av CERNs Large Hadron Collider (HL-LHC). Totalt beviljat belopp: 10 000 000 kr
  • Håkan Rensmo: Energimaterialstudier vid MAX IV - Utveckling av Solceller och Batterier. Totalt beviljat belopp: 8 500 000 kr

 

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur.