Bidrag till forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap

1 november 2018

Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag inom natur- och teknikvetenskap. Totalt beviljas knappt 1,2 miljarder kronor för åren 2018-2022. 341 projekt har fått medel av totalt 1609 ansökningar.

Bidrag från Vetenskapsrådet har beslutats inom följande utlysningar:

  • Projektbidrag
  • Etableringsbidrag

Uppsala universitet får 57 projektbidrag på totalt 201 miljoner kronor. Här är några av de projekt som får störst bidrag:

Bissi Agnese, institutionen för fysik och astronomi : Analytiska tekniker för utforskandet av konforma fältteorier

Laurila Anssi, institutionen för ekologi och genetik: Evolution längs miljögradienter: driver icke-adaptiv plasticitet klimatanpassning och arternas utbredning?

Pontus Ekberg, institutionen för informtionsteknologi: Beräkningskomplexitet inom schemaläggningsteori

Bryan Lougheed: Ett steg framåt inom paleoceanografi: data oberoende av kärndjupet

Kenta Okamoto, institutionen för cell- och molekylärbiologi: Förvärvda strukturella kapsidfunktioner hos ikosahedrala dsRNA-virus: tre hypoteser

Justin Pearson, institutionen för informationsteknologi: Dataoberoende analys av kombinatoriska modeller

Christian Rohner, institutionen för informationsteknologi: Operations in Thin Air: Battery-free Wide-Area IoT Networks

Philipp Rümmer, institutionen för informationsteknologi: VeriDeep: Programverifiering med hjälp av Maskininlärning

Johan Åqvist, institutionen för cell- och molekylärbiologi: Datorbaserad analys av enzymers adaption till extrema miljöer

 

Läs mer

Se alla bidrag från Vetenskapsrådet inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2018-2022