Två forskningsprojekt inom neutronspridning får forskningsmedel

1 november 2018

Vetenskapsrådet (VR) har beslutat om forskningsmedel till nio forskningsprojekt inom neutronspridning. Två av projekten är vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet får medel till två forskningsprojekt inom Vetenskapsrådets utlysning Neutronspridning 2019-2022:

Gunnar Pálsson, institutionen för fysik och astronomi: Anpassning av vätetransporthastigheter i amorfa metaller: från ultra-snabba till ultra-tröga

Martin Sahlberg, institutionen för kemi - Ångström: Uppbyggnad av instrumentation och kompetens för in situ studier med termisk analys i neutronspridning