Nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

24 oktober 2018

De nio fakulteterna vid Uppsala universitet har beslutat vilka de vill utse till hedersdoktorer detta läsår. Bland de nya hedersdoktorerna vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten finns bland annat en astrofysiker som 2017 utsågs till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine.

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Det är alltid fakulteterna själva som utser hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt. Promotionen av de nya hedersdoktorerna äger rum i universitetshuset den 25 januari 2019.

 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Doktor Natalie Batalha är astrofysiker vid NASA Ames Research Center, USA. Mellan 2011 och 2017 var hon forskningsansvarig för NASA:s rymdteleskop Kepler som använts för att upptäcka fler än 1 000 exoplaneter, bland annat jordliknande planeter utanför vårt solsystem. Hon var tidigare professor i fysik och astronomi vid San Jose State University och utsågs 2017 av TIME Magazine till en av de 100 mest inflytelserika människorna i världen. Batalha har etablerat samarbeten med astrofysikerna vid Uppsala universitet gällande metodologi och numeriska metoder för dataanalys av exoplanetspektra. Hon var 2018 inbjuden som Celsius-föreläsare vid fakulteten.

Den brittiske fysikern och kemisten Steven T. Bramwell är professor i fysik vid University College London, UK, och forskningsledare vid London Centre for Nanotechnology. Han var en av dem som experimentellt upptäckte så kallad spin ice. Bramwell har också visat att tvådimensionella magneter har en kritisk exponent som kan fastställas teoretiskt och han har myntat begreppet ”magnetricity” för den magnetiska ekvivalensen till elektrisk ström. Bramwell har av The Times utsetts till en av de 100 främsta forsk­arna i Storbritan­nien. Han har haft ett långvarigt samarbete med forskare vid Ångström­laboratoriet genom till exempel seminarier, föreläsningar, utbyten och gemensamma publikationer och har därigenom mycket aktivt bidragit till utvecklingen av fakultetens forskning inom området magnetism.

Margot Gerritsen är professor vid institutionen för energiresurs­teknik, Stanford University, USA, och chef för Stanfords institut för beräkningsteknik och matematik. Gerritsen forskar om såväl förnybar och fossil energiproduktion som om havsdynamik, fartygsdesign och flera andra områden inom beräknings­matematik. Hon har under de senaste 20 åren aktivt verkat för utbildnings- och forskningssam­arbeten mellan Uppsala universitet och Stanford, i synnerhet inom beräknings­vetenskap. Gerritsen har vid ett flertal tillfällen besökt institutionen för informationsteknologi, för kortare eller längre vistelser, och har bidragit till att såväl studenter som doktorander och anställda kunnat tillbringa tid eller fått tjänster vid Stanford.

Locke Rowe är professor i evolutionsbiologi vid University of Toronto, Kanada. Rowes forskningsintressen har innefattat såväl evolutionsbiologi som ekologi och senare också utvecklingsbiologi. Rowe har bidragit med många viktiga arbeten, främst avseende evolutionen av åldrande och skillnader mellan könen i djurvärlden, och han har också författat en mycket inflytelserik bok inom området. Rowe har under en lång rad år samarbetat med forskare vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet och han har länge odlat en nära relation med universitetet, bland annat genom årliga forskningsvistelser där han föreläst och inspirerat studenter och doktorander.

---

Hedersdoktorer vid Uppsala universitet
Läs mer om titeln hedersdoktor och om tidigare utsedda hedersdoktorer vid universitetets fakulteter.