Thalénska priset från Kungl. Vetenskaps-Societeten till kärnfysikern Karin Schönning

4 september 2018

Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag, vid en ceremoni i Museum Gustavianum, ut det Thalénska priset med en prissumma på 25 000 kronor till docent Karin Schönning vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet.

Prismotiveringen är följande:

Docent Karin Schönning, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, för hennes framstående insatser inom BESIII- och PANDA-experimenten.

Karin Schönning är kärnfysiker. Hon undersöker materiens allra innersta, atomkärnan. Neutroner och positivt laddade protoner är de partiklar som bygger upp atomkärnan, och det är protonerna som är föremål för Schönnings forskning. Genom försök utförda vid en stor partikelaccelerator i Kina har hon kunnat dra slutsatser om hur kvarkar är fördelade inuti protonen och hur de rör sig. 

Det Thalénska priset har sitt ursprung i en donation av Robert Thalén (1827-1905), tidigare professor i fysik vid Uppsala universitet.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare. 

---

Läs också:

Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris till tre framstående Uppsalaforskare