Nya avtal ger rabatt på open access-publicering

2018-08-27

Innan sommaren tecknade Uppsala universitetsbibliotek två nya avtal som ger Uppsala universitets forskare rabatt vid open access-publicering av artiklar hos förlagen Frontiers och MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Frontiers
Från och med 1 juli 2018 får Uppsala universitets forskare 10% rabatt på  publiceringsavgiften när de publicerar sig i någon av förlaget Frontiers tidskrifter. Avtalet är förhandlat av BIBSAM-konsortiet. Frontiers är ett open access-förlag som publicerar 59 tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
Uppsala universitets forskare får nu 25% rabatt när de publicerar sig i någon av open access-förlaget MDPI:s över 200 tidskrifter. Uppsala universitetsbibliotek har tidigare varit medlem i MDPI:s Institutional Open Access Program vilket kostnadsfritt givit Uppsala universitet 10% rabatt på publiceringsavgifterna. Vi har nu valt att uppgradera vårt medlemskap för att få en förhöjd rabatt.

Läs mer om Open Acess-rabatter för Uppsala universitet