Lars Tranvik får medalj

22 augusti 2018

Professor Lars Tranvik, institutionen för ekologi och genetik, får Einar Naumann - August Thienemann-medaljen för framstående vetenskapliga bidrag inom limnologin.

Einar Naumann - August Thienemann-medaljen delas sedan 1930 årligen ut av The International Society of Limnology, SIL, och ses av organisationen som det största internationella priset inom limnologi.

Lars Tranvik är professor i limnologi vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet sedan 1999.

Medaljen överlämnas vid SIL-konferensen i Nanjing, Kina, 19-24 augusti 2018.