Fyra toppforskare vid Uppsala universitet får ERC Starting Grants

27 juli 2018

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har nu offentliggjort vilka forskare som tilldelats ERC Starting Grants vid 2018 års utlysning. 403 forskningsprojekt inom EU får dela på totalt 603 miljoner euro. Fyra av 17 projekt vid svenska lärosäten går till forskare som kommer att vara verksamma vid Uppsala universitet.

Utlysningen av ERC Starting Grant vänder sig till forskare som är i början av sin karriär (2-7 år efter avlagd doktorsexamen) och vill etablera sig som forskningsledare i Europa.

Av årets totalt 3170 ansökningarna beviljades över 400 projektanslag på upp till 1,5 miljoner euro till forskare i 22 länder. ERC Starting Grants delas ut inom områdena: Life Sciences, Physical Sciences and Engineering och Social Sciences and Humanities.

Följande forskare har fått anslag för projekt som ska genomföras vid Uppsala universitet:

Tove Fall, institutionen för medicinska vetenskaper, för projectet GUTSY , The gut microbiota and its systemic effects on metabolism and atherosclerotic disease.
 
Oskar Karlsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, för projektet PATER, Paternal Epigenetic Inheritance: A man’s life experiences may impact health of his unborn children and grandchildren.
 
Sanna Koskiniemi, institutionen för cell- och molekylärbiologi för projektet Growth regulation (The wide-spread bacterial toxin delivery systems and their role in multicellularity)
 
Oliver Schlotterer, för närvarande verksam vid Max Planck Institute for Gravitational Physics, Potsdam, Tyskland, för projektet UNISCAMP, The unity of scattering amplitudes: gauge theory, gravity, strings and number theory. Han kommer att flytta till institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet i samband med ERC-anslaget.


Om ERC
Det europeiska forskningsrådet, ERC, etablerades 2007 och är den första europeiska anslagsgivaren för excellenta forskare i Europa. Varje år väljer man ut, och delar ut bidrag till, de allra bästa och kreativa forskarna från hela världen. ERC delar ut fyra typer av bidrag: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants och Synergy Grants.

Läs pressmeddelande från ERC.