Per Ahlberg invald i europeisk vetenskapsakademi

21 maj 2018

Per Ahlberg, professor vid institutionen för organismbiologi, evolution och utvecklingsbiologi, har blivit invald i Academia Europaea, en vetenskapsakademi med 3500 medlemmar över hela Europa.

 Akademins syfte är att främja europeisk forskning och utbildning, och bland dess medlemmar märks bland annat 72 Nobelpristagare.

Mer om Academia Europaea