Solenergipris till Uppsalaforskare

2018-05-04

Joakim Widén, Sara Klingberg och Anna Svensson från SolTech, Emanuel Olofsson, Järfälla kommun, Vinko Culjak, Ystad Energi, Sara Albrecht, Einar Mattsson, Henrik Svensson, SPP

Joakim Widén vid institutionen för teknikvetenskaper, fasta tillståndets fysik, har fått ta emot Svensk Solenergis pris Årets prestation 2017 för studier om solceller i elnät.

Studier gjorda av forskargruppen där Joakim Widén ingår visar att lokala elnät klarar 22 procents solenergi redan i dag.

Juryns motivering lyder:

”Möjligheter med solel i våra elnät och dess begränsningar, är en omdiskuterad fråga. Joakim Widén har under flera år genomfört, lett och publicerat studier om hur våra elnät kan belastas med solelanläggningar. Han har genom detta bidragit väsentligt till att minska nätbolagens skepticism – något som kommer ha stor betydelse för en fortsatt positiv utveckling.”

Mer om årets prisutdelning från Svensk Solenergi