Upptäckte sprickande magma

Steffi Burchardt är universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper.

Hallå där, Steffi Burchardt, universitetslektor i geovetenskap. Du har utsetts till Wallenberg Academy Fellow och fått mycket uppmärksamhet för upptäckten att flytande magma kan spricka när den tränger in i jordskorpan. Hur gick det till?

– Jag och doktoranden Tobias Mattsson var på Island sommaren 2016 och undersökte en gammal magmakammare som är 11,7 miljoner år gammal. Vi gjorde våra mätningar, tog stenprover och kunde se att det var konstiga sprickor i den stelnade magman. När vi tittade på dem i mikroskop senare förstod vi att det faktiskt var magman som har deformerats och spruckit medan den trängde in i magmakammaren.
 

Hur är det att göra en helt ny upptäckt?
– Vi läste många artiklar om experiment och lavaflöden och försökte hitta svar överallt, men det tog ungefär ett halvt år innan vi förstod. Det var en jättespännande process. Man går från total förvirring till en viss eufori.

Målet med forskningen är att förstå hur sprickning i magma påverkar till exempel förutsägelser av vulkanutbrott, hur ädelmetaller och oljereservoarer bildas, men också utvinning av geotermisk energi. Hur går ni vidare med forskningen?
– Den magmakammare som vi studerade var 500–1000 meter under ytan, så vi tänker undersöka magmakammare djupare ned. En annan fråga är om sådana här magmakammare kan göra explosiva utbrott eller om de är stabila. Och vi kommer att undersöka andra ställen där det kan finnas sprickande magma, till exempel i Argentina.

Hur arbetar du när du är ute i fält?
– Att mäta strukturen är en viktig del, till exempel olika lager som kan mätas med geologisk kompass. Numera finns det appar i telefonen man kan använda sig av. Sedan kan man använda mätningarna och kartan och bygga 3D-modeller av det i datorn. Vi har också haft en drönare med oss och kombinerar våra observationer med bilder från drönaren.

2018-02-26