Kulturveckan

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Kontaktperson: Adam Eriksson
  • Telefon: 073 920 40 68
  • Konferens

Välkommen till Kulturveckan! Under 11-14 april kommer kopplingen mellan kultur och teknik att utforskas och diskuteras på campus Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet och Kollaboratoriet.

På ett campus fyllt av teknologer och naturvetare är det lätt att tankesätt och vanor fastnar i inrutade mönster där rätt och fel ofta är tydligt definierat. Utrymme för kreativitet, kultur och reflektion riskerar att hamna i skymundan. Kopplingen mellan kultur och teknik kan vara svår att se trots alla de faktorer som binder de samman. Allt från samhällsanpassade teknikprodukter till hur konsertlokaler utformas för optimal akustik kopplar dessa två entiteter. Det ena skulle ofta inte existera utan det andra.

Anmälan:

Onsdag: Lunchföredrag White Arkitekter, Fredrik Mats Nilsson, Arkitekturens teknik - FULL

Torsdag: Stockhoms Filmskola, Charlotta Tengroth
Kortfilmsvisning under lunch: https://goo.gl/forms/is2rj9lkUdFiPffo1
Filmcase på kvällen: https://goo.gl/forms/dEnru0stuMNlrnFx2

Fredag: Lunchföredrag Carl-Erik Engqvist, Samspelet mellan AI och mänsklig kultur - FULL

Kulturveckan är ett fristående ideellt initiativ av fyra stycken teknologstudenter stöttat av Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår, Region Uppsala, VASA Bryggeri, Kollaboratoriet, Studentföreningen för STS-sektionen (SSTSS), Föreningen Energisystem Teknologerna (FET), Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker (FUTF), Kemisektionen (K), We are W-Engineers (WAWE).

Mer information om Kulturveckan finns här

Kulturveckan är öppet för allmänheten. Mer info kommer inom kort. Bjud in alla du känner!