Human-Robot Interaction: Approaches to Designing Social Robots

  • Datum: –11.15
  • Plats: Polacksbacken Rum 2244, ITC, Hus 2
  • Föreläsare: Fil dr Mohammad Obaid
  • Arrangör: Institutionen för informationsteknologi
  • Kontaktperson: Anders Arweström Jansson
  • Docentföreläsning

Institutionen för informationsteknologi, avdelningen för visuell information och interaktion, inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion, och kommer att ges på engelska.

The lecture will be given in English.

Sammanfattning

Human-Robot Interaction (HRI) is a growing field that encompasses several areas related to the sciences of robots and human social interactions. HRI aims to study the design, development, and evaluation of interactive robotic systems. One of the predominant areas of HRI focuses on Social Robots that can engage with human users in a useful, socially acceptable, and enjoyable way. To this end, several Interaction Design approaches are applied to investigate how to develop a seamless human-robot interaction and how to assess its applicability in real world contexts. Thus, this lecture will first present the scope and definition/s of the HRI field within the domain of Human-Computer Interaction. Then it will probe into describing several Interaction Design approaches used in the design and development of Social Robots, in particular focusing on user-centered methods. Thereafter, the lecture will end with several case studies on the design of Social Robots in application areas such as entertainment and health.

Ordförande: Professor Anders Arweström Jansson

Docenturnämndens representant: Professor Carolina Wählby

Välkomna!