Post-transcriptional gene silencing

  • Datum: –16.15
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:321
  • Föreläsare: PhD Oleksandr Plashkevych
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Oleksandr Plashkevych
  • Docentföreläsning

Institutionen för cell- och molekylärbiologi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet biologi med inriktning mot molekylärbiologi.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion, och kommer att ges på engelska.

Sammanfattning

Gene silencing is an attractive strategy to regulate selectively and specifically expression of a certain gene in a cell. Gene silencing can be achieved before or during either transcription or translation of the genetic message. By modifying patogenic gene expression or expression of a gene associated with a disease one can potentially produce therapeutic effect to treat a host of serious illnesses like cancer, neurodegenerative disorders,  infectious diseases etc. In this lecture we will limit ourselves to discussion of different messenger RNA (mRNA) targeting approaches leading to Post-Transcriptional Gene Silencing (PTGS), namely antisense oligonuclotides, RNA interference (RNAi) by non-coding  short interfering RNAs (siRNAs) and microRNAs (miRNA), gene expression regulation by microRNA loss-of-function as well as gene silencing by Rybozymes and DNAzymes.  Major definitions and concepts of these promising biotechnological and therapeutic  approaches will be presented and discussed in light of critical hurdles remain to be overcome for these technologies to become clinically established.

Ordförande: professor Leif Kirsebom

Docenturnämndens representant: professor Monika Schmitz

Välkomna!