Excel som verktyg i vetenskapliga studier

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångström Visualisation Lab
  • Föreläsare: Elisabeth Rydberg
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Elisabeth Rydberg
  • Seminarium

Workshop för dig som vill lära dig mer om Excel.

Vi går igenom hur du kan filtrera, sortera och visualisera större dataset och datamängder. Ta med dig egen dator och gärna ett dataset som du kan pröva funktioner i.

Anmäl dig här