Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Bibliometri, Workshop

  • Datum: 16 maj, kl. 14.00–15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångströmbiblioteket, Ångström Visualisation Lab
  • Föreläsare: Daniel Wadskog
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Daniel Wadskog
  • Seminarium

En introducerande workshop om bibliometri.

Kom och lär dig grunderna för att komma igång på egen hand.

Anmäl dig här