Love Data Week: The temperature of Uppsala – observations since 1722

  • Datum: –13.00
  • Plats: Geocentrum Geobiblioteket
  • Föreläsare: Erik Sahlée
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Jonas Petersson
  • Föreläsning

Uppsalas unika temperaturserie är en av världens bästa exempel på hur värdefullt det kan vara med öppna data. När Anders Celsius var doktorand på 1720-talet började forskarna i Uppsala göra dagliga meteorologiska mätningar som sedan har fortsätt ändå till idag, och vidare in i framtiden. Knappast kunde väl dåtidens forskare ana hur betydelsefulla deras mätningar skulle bli, 300 år senare!

Ladda ner temperaturserien

The lecture will be held in english. There will be a sandwich and coffe/tea, first come first served.

Love Data Week: The temperature of Uppsala – observations since 1722