Docentföreläsning: "The life of iron: from star stuff to catalysis."

Institutionen för kemi-Ångström inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet kemi med inriktning mot molekylär biomimetik.

Iron is ubiquitously found in biological systems from all domains of life. Proteins containing iron perform diverse tasks in cells, including electron transport, signal transduction, and catalysis. This lecture will introduce the biochemistry of iron, with a focus on the structural and functional diversity of iron proteins. Biophysical techniques and examples of current research in this field will be showcased.The lecture will be held in English.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.