Docentföreläsning: Hur minskar vi övergödningen av Östersjön?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Geocentrum Luftrummet
  • Föreläsare: Tekn dr Mikael Malmaeus.
  • Arrangör: Geovetenskapliga sektionen
  • Kontaktperson: Mikael Malmaeus
  • Docentföreläsning

Geovetenskapliga sektionen inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet Geovetenskap med inriktning mot Miljöanalys.

Övergödningen av Östersjön leder till algblomningar, syrebrist i vattnet längs bottnarna och ställer till problem för växter och djur. Under lång tid har länderna kring Östersjön försökt enas kring åtgärder för att motverka problemen, men hittills har ansträngningarna lett till blygsamma resultat. Räcker det att fortsätta på den inslagna vägen eller behöver vi ta till mer drastiska åtgärder för att rädda havet? Kan bottnarna syresättas på konstgjord väg, eller borde vi tvärtom avvakta och invänta naturens egna återställningsmekanismer?

Med hjälp av modellsimuleringar är det möjligt att utvärdera olika alternativ i ett långsiktigt perspektiv och ta ställning till kostnaden och nyttan av olika lösningar. Föreläsningen handlar om bakgrunden till Östersjöns problem, och en modell för att analysera ett antal strategier för att komma till rätta med dessa problem kommer att presenteras. Fokus ligger på fosfor och de åtgärder som gjorts och kan göras för att minska halterna av detta näringsämne i havet.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!

Ordförande: professor Giuliano Di Baldassarre

Docenturnämndens representant: professor Hemin Koyi