Invigning av Ångström Visualization Lab

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångströmbiblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Linda Vidlund
  • Telefon: 070-4250286
  • Seminarium

Kl 12.15-13 Invigning med vicerektor Johan Tysk i Häggsalen
Kl 13-13.30 Mingel utanför Häggsalen
Kl 13.30-15 Öppet hus med demovisningar i labbet vid Ångströmbiblioteket
Klicka för att läsa detaljerat program.

Kom och var med vid invigningen av Ångström Visualization Lab skapat av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med forskare och studenter.

Nu inviger vi en miljö där studenter, forskare och lärare kan utforska digitala metoder och visualisera sina arbeten via teknik som Virtual Reality och touchskärmar och program.

Vid invigningen kommer inspirerande talare att berätta om hur labbet kan bli en mötesplats och en ny lärmiljö.

INVIGNING 12.15–13.00 I HÄGGSALENI
Inledningsord, prof. Marika Edoff, inst. teknikvetenskaper och
Linda Vidlund, enhetschef Ångström, Biologi och Geo-biblioteken
Invigning, vicerektor Johan Tysk, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Prof. Lars Burman, Överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek:
Biblioteket i morgondagens universitet
Prof. Susanne Mirbt, inst. Fysik och Astronomi:
Lokaler som möter kreativitet
Christian Lauersen, The Royal Library of Denmark: Director of Roskilde
University Library, The Faculty Library of Social Sciences and The Administrative
Library:
Towards Rubicon: Digital methods, openness and belonging
Univ. lektor Anders Hast, inst. IT och informationsteknologi:
Scientific Visualisation just pretty pictures or a powerful
research tool?

13–13.30 ca Mingel med bubbel och snittar utanför Häggsalen
Ca 13.30–15 Öppet hus i labbet vid Ångströmbiblioteket med demovisningar
– kom och prova VR-glasögon mm

Invigning av Ångström Visualization Lab