Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Docentföreläsning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot atmosfäriska urladdningar

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å10132
  • Föreläsare: Tekn dr Mahbubur Rahman
  • Kontaktperson: Mahbubur Rahman
  • Docentföreläsning

Sammanfattning:

År 1924 förutsåg nobelpristagaren C. R. T. Wilson att en del av energirika strålningen som når jorden kan ha sitt ursprung i de elektriska fälten i åskmolnen. Sedan dess har forskarna under nästan 75 år har försökt att fastställa om åskmoln eller blixtar kan ge upphov till energirika strålning med blandade resultat.

Idag vet man att energirika strålning sker inte bara från blixtar utan också från elektriska urladdningar i laboratorium. I denna föreläsning ska en återblick ges på de ledande laboratorieförsöken vilka strävar efter att förstå mekanismen bakom denna energirika strålning i luft på atmosfäriskt tryck.         

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska/engelska.