Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Avbildande masspektrometri – ett sätt att avslöja det kemiska samspelet i biologiska system

  • Datum: 02 maj, kl. 10.15–11.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:111a, Husargatan 3, Uppsala
  • Föreläsare: Fil. Dr. Ingela Lanekoff
  • Arrangör: Institutionen för kemi - BMC
  • Kontaktperson: Ordförande prof. Jonas Bergquist
  • Telefon: 018-471 3675
  • Docentföreläsning

I denna föreläsning kommer olika metoder för avbildande masspektrometri att förklaras och deras betydelse för att kunna svara på biologiska frågeställningar diskuteras med anknytning till aktuell forskning.

Föreläsningen ges på svenska.

Med avbildande masspektrometri kan molekylers lokalisering i tunna vävnadssnitt avslöjas och leda till ökad förståelse för samband mellan molekyler och biologisk funktion. Genom att molekylärt avbilda vävnad kan man förstå vävnadens egenskaper och finna regionala skillnader som relaterar till sjukdomstillstånd. Föreläsningen kommer att fokusera på avbildandet av lipider och metaboliter, vilket är ett samlingsnamn för små biomolekyler med molmassa under 1000 g/mol. Metaboliter är slutprodukter och intermediärer i kemiska processer i biologiska system och är således direkta indikatorer på pågående processer i celler och vävnad. De kemiska processer som pågår i celler och vävnader påverkar organismens hälsa och avbildande masspektrometri är ett verktyg för att fånga dessa förlopp på bild.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.