Kol i inlandsvatten - docentföreläsning i biologi

Organiska kolföreningar är viktiga ämnen i inlandsvatten, som är intressanta t.ex. på grund av deras stora kemiska mångfald, och deras betydelse för storskaliga processer som t.ex. kolfixering i sjösedimenter eller utsläpp av klimatrelevanta gaser till atmosfären. Föreläsningen fokuserar på lösta organiska kolföreningar, och deras egenskaper och reaktivitet till olika processer.

Efter en beskrivning av källor och karakteristika följer typiska metoder för att kemiskt karaktärisera kolföreningar i inlandsvatten. Sedan beskrivs olika fysikaliska och kemiska effekter som löst organisk kol har på akvatiska system, och reaktiviteten mot biologisk och fotokemisk nedbrytning. Till sist behandlas funktionen av inlandsvatten som både källa och sänka av kol i landskapet.