Alumnenkät 2018

Enkäterna är nu stängda.

Har du frågor gällande enkäten, vänligen kontakta Karin Thellenberg vid kansliet för teknik och naturvetenskap.