Om nätverket

Som tidigare student eller anställd vid Uppsala universitet är du del av vår globala gemenskap. Uppsala universitets alumnnätverk är vår huvudsakliga kontaktväg alumner och universitetet emellan. Syftet med nätverket är att underlätta och utveckla kontakten mellan alumner, medarbetare och studenter vid Uppsala universitet.

Medlemskap i alumnnätverket är gratis och inkluderande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet och andra som står universitetet nära. Även våra hedersdoktorer, gästforskare och styrelseledamöter räknas som alumner. Genom att registrera dig som alumn och ange dina kontaktuppgifter gör du det möjligt för oss att nå dig med inbjudningar och erbjudanden. Du är alltid välkommen att besöka våra campus och våra alumnevent världen över.

Välkommen att gå med i nätverket!